Professor Emeritus Peter Alheit
Professor Emeritus Peter Alheit

I november gästas vår institution av Professor Emeritus Peter Alheit från Universität Göttingen, former Chair in General Pedagogy. 

Den 30 november kl. 10.00-12.00 har vi öppet Adult Education Seminar i 1708, där Peter berättar om sin forskning.

Peters Alheit forskning omfattar:

  • international comparative educational research
  • biographical and mentality research
  • civilization processes in transformation societies (example: Brazil)
  • music and dementia

Mer om honom kan du läsa här

Läs mer om vår forskning kring Vuxnas lärande

Alla är välkomna!