Påverka dina studier!

Ett studentråd håller på att starta igång, och din röst behövs!

Valmöte den 25 februari

Den 25 februari kl. 16.00-18.00, sal 2527, hålls valmöte för studentrådet. Under mötet kommer styrelse väljas, och det är även val av representanter till institutionsstyrelsen, kursplanegruppen och gruppen för arbetsmiljö och lika villkor.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Studentråd

Ett studentråd består av studenter vid samma institution som har organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning. Råden hör till studentkåren men bestämmer själva vad de ska fokusera på och hur de vill arbeta. Genom att gå med i studentrådet får du inflytande över din utbildning. Ett studentråds kärnverksamhet brukar vara studiebevakning, men rådet kan också jobba med studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö, arbetslivsanknytning i utbildningen och studiesociala aktiviteter. Studentrådet har även representanter i institutionens beslutande organ.

Alla är välkomna till mötet

Alla studenter på IPD är välkomna till mötet. Som student kan du delta i studentrådet på olika sätt, antingen i en invald position eller att bara delta i studentrådsmöten när du har tid och på så sätt göra din röst hörd.

Dagordning

Dagordning för mötet den 25 februari hittar du här:

Dagordning Valmöte 25 februari (48 Kb)

Frågor om studentrådet? Kontakta studiebevakare Disa Ahlblom-Berg, studiebevakare.larare@sus.su.se