Din röst behövs!

Vi som arbetar på Institutionen för pedagogik och didaktik har sett ett behov av att knyta närmare kontakt med våra studenter i frågor som rör institutionens verksamhet. Mot denna bakgrund vill vi nu, tillsammans med Stockholms universitets studentkår, skapa förutsättningar för ett studentråd.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Få inflytande över din utbildning - och var med och fatta viktiga beslut

Ett studentråd består av studenter vid samma institution som har organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning. Råden hör till studentkåren men bestämmer själva vad de ska fokusera på och hur de vill arbeta. Genom att gå med i studentrådet får du inflytande över din utbildning. Ett studentråds kärnverksamhet brukar vara studiebevakning, men rådet kan också jobba med studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö, arbetslivsanknytning i utbildningen och studiesociala aktiviteter. Studentrådet har även representanter i institutionens beslutande organ.