Preliminär titel

Konsten att hålla ihop - Lärande i rockband ur ett
organisationspedagogiskt perspektiv. (sammanläggning)

Läsare

Jon Ohlsson och Anneli Öljarstrand

Handledare

Camilla Thunborg, Pär Larsson och Ulrika Bennerstedt
 
Kontakta forskarutbildning@edu.su.se för manus. Manus kan fås från den 20 december.