Projektet Employ (Enhancing the employability for non-traditional students after higher education) är ett treårigt forskning- och utvecklingsprojekt finansierat av EU Erasmus+ och som syftar till att förbättra anställningsbarheten för icke-traditionella studenter efter högre utbildning. Projektet startade 2014 och kommer att avslutas den 30 september 2017. Projektet har genomförts i sex olika länder i Europa. Med icke-traditionella studenter avses studenter som är först i sin familj att studera i högre studier, studenter med annan etnisk bakgrund än svensk, studenter som påbörjar sina studier senare i livet och studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Inom projektets ram har vi intervjuat icke-traditionella studenter under sitt sista år i högre studier och ett år efter sina studier, icke-traditionella studenter som har varit ute i arbetslivet i upp till fem år, arbets­givare och universitetspersonal. Vi har därmed skaffat oss en ganska bra bild av hur olika parter upplever övergången mellan högre studier och arbetslivet, vad anställningsbarhet är och vilka svårigheter som finns. I den svenska delen av projektet har vi särskilt intresserat oss för studenter inom utbildnings­pro­grammet: Personal, arbete och organisation.

I projektet har vi också sammanställt två handböcker, en för studenter och en för arbetsgivare och universitetspersonal som kan användas för att förbättra möjligheterna för icke-traditionella studenter i sin jakt på arbete.

Vi vill nu gärna dela med oss av de kunskaper vi har fått och diskutera våra resultat med olika parter. Detta gör vi genom att bjuda in till denna slutkonferens. 

Tid

Den 20 September 2017 kl. 13-17.

Plats 

Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Frescativägen 54.

Anmälan

Anmäl dig senast den 10 september via följande länk: https://simplesignup.se/private_event/97129/53cf1154dd

Webb och twitter

Läs mer om projektet på: http://employ.dsw.edu.pl/language/en/ eller besök oss på twitter: @employ2016

Program

13.00-13.15 Inledning och presentation av deltagare

13.15-15.00 Presentation av projektets resultat

  • Anställningsbarhet efter högre studier – ett internationellt perspektiv
  • Icke traditionella studenters berättelser om övergången mellan studier och arbetsliv
  • Röster från tio icke-traditionella studenter som arbetat upp till fem år
  • Arbetsgivares perspektiv på icke-traditionella studenters anställningsbarhet
  • Universitetets syn på icke-traditionella studenters anställningsbarhet
  • Hur kan icke-traditionella studenter anställningsbarhet främjas? 

15.00-15.30 Kaffe och frukt

15.30-16:30 Finns det någon best practice? 

Gruppvisa diskussioner

16.00-17.00 Sammanfattande diskussion och avslut