OBS!! SEMINARIET ÄR TYVÄRR INSTÄLLT PGA FÖRHINDER

Paula Mulinari

Mulinaris forskning berör spridda ämnen som arbetsvillkor, dricks och motstånd. I sitt arbete har hon intervjuat, och gjort observationer på en rad olika arbetsplatser. Utifrån ett projekt om motstånd på arbetsplatser fokuserar detta seminariet på hur frågor om klass fångas i metodprocessen. 

Mångfaldsseminariet 

Mångfaldsseminariet ges inom ramen för den Mångfaldsplattsform som finns vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Idag samlar seminariet forskare och doktorander samt masterstudenter som fokuserar mångfald.

Med forskning om mångfald avser vi studier som kritiskt granskar hur strukturer, organisationer och individer, ibland gemensamt och ibland åtskilda, skapar villkor för utbildning, arbete och välfärd som baserar sig på föreställningar om bl.a. könade, rasifierade och klassbaserade likheter och olikheter. Hit hör även frågeställningar som handlar om funktionalitet, hälsa och sexualitet. Ett centralt begrepp är intersektionalitet.

Inför denna termins seminarier har vi valt att fokusera på metod och metodologi. Hur bedrivs forskning med ett intersektionellt fokus? Hur kan våra analyser fånga inte bara sektionerna utan även ”inter”? Vi har därför valt att bjuda in ett antal forskare som har olika metodologiska utgångspunkter för att höra hur de har gjort. Först ut blir Paula Mulinari.