Francois Dubet: Wikipedia
Professor emeritus François Dubet

Föreläsning med François Dubet: Decline of institution and/or Neoliberalism?

Välkommen till föreläsningen med den franske sociologen François Dubet torsdagen den 18 oktober, kl. 13-15. Sal: 2403.

François Dubet är professor emeritus vid universitetet i Bordeaux, verksam vid Centre d'Émile Durkheim och tidigare forskningsledare vid det välrenommerade École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris. Dubet räknas som en av de ledande sociologerna i Frankrike och har en omfattande publikation bakom sig. I arbeten som Faits d’école (EHESS 2008) eller Les places et les chances (Seuil 2010) ifrågasätter Dubet den meritokratiska ideologin om ett rättvist samhälle där betyg och examina får allt ökad betydelse. Föreläsningen utgår främst från det centrala arbetet Le déclin de l’institution (Seuil 2002) och behandlar bland annat skolans utveckling och roll i det senmoderna samhället.

Föreläsningen ges på engelska.

Efter föreläsningen är det postseminarium. Vi samlas en stund i lunchrummet och tar oss sedan in till city till restaurangen Harvest http://harvesthome.se/, där vi stannar även till middag.
Anmäl intresse här: https://simplesignup.se/event/139501

Välkommen!

Elisabeth Hultqvist & Carina Carlhed Ydhag

 

Lecture with François Dubet: Decline of institution and/or Neoliberalism?

Welcome to a lecture with the French sociologist François Dubet, Thursday 18th October, 1-3 PM, Room 2403.

François Dubet is professor emeritus at the University of Bordeaux, Centre d'Émile Durkheim and was the research leader at the reputed École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Dubet is one of the leading contemporary sociologists in France and has many publications in the field. In his work Faits d’école (EHESS 2008) and Les places et les chances (Seuil 2010) he puts to question the ideology of meritocracy, in which the equitable society is increasingly based on grades and degrees. His lecture departs from his work Le déclin de l’institution (Seuil 2002), in which he analyses the development of school and it's importance in the late modernity.

The lecture is in English.

Participants are invited to join a post seminar after the lecture. We are gathering in the lunch room for a joint trip to city and the restaurant Harvest Home http://harvesthome.se/ 
Sign up for post seminar and dinner here: https://simplesignup.se/event/139501