Avhandling Trine Jønland Højsgaard
Avhandling: Trine Jønland Højsgaard

Avhandlingstitel: Reframed identity. Red Cross nurses' identity formation

Opponent: professor Berit Berg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

Betygsledamöter: professor Gunilla Silfverberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola, professor Elisabeth Dahlborg, Högskolan i Väst och professor Max Scheja, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Handledare och ordförande: professor Annika Ullman, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, professor Anders Gustafsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet 

Annan handledare: lektor Marja Schuster, Röda Korsets Högskola, docent Per Ekstrand, Röda Korsets Högskola

Avhandlingsbeskrivning: I avhandlingen undersöks hur sjuksköterskeelevernas identitetsformering vid Röda Korsets sjuksköterskehögskola (RKSS) förändrades från 1945 till fram till 1977. Empirin består av dokument från RKSS arkiv och intervjuer med sjuksköterskor utbildade under den studerade perioden. Resultatet pekar ut två faser: en efterkrigsfas då sjuksköterskeeleverna fortfarande bodde på skolan och främst identifierade sig som Rödakorssystrar i vardande och en reformfas som inträdde under 1960-talet och som i högre grad betonade sjuksköterskeeleverna som en studentgrupp bland andra.

 

Länk till avhandlingen i DiVA