Petra Petersen, Stockholms universitet
Petra Petersen, Stockholms universitet

Avhandlingens titel

Delaktighet och digitala resurser -
Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden.

Opponent

Docent Polly Björk-Willén, Linköpings universitet.

Betygsledamöter

Docent Anne Kultti, Göteborgs universitet.

Professor Kristina Danielsson, Linnéuniversitetet.

Docent Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande

Professor Tore West, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Docent Eva Insulander, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Avhandlingsbeskrivning

I studien undersöks barns uttryck för delaktighet i användning av digitala resurser i förskolan i flerspråkiga områden. Videoobservationer med barn och fokusgrupper med pedagoger illustrerar hur digitala resursers affordances används för flerspråkiga aktiviteter, vilket ses som en form av delaktighet. Brist på flerspråkigt digitalt material lyfts dock. Nya literacypraktiker och app-genrer i relation till barns delaktighet presenteras och förståelsen om translanguaging som multimodal diskuteras. 

Länk till abstract och avhandlingen i DiVA

Intervju med Petra Petersen om studien

Följ disputationen via länk

Länk till zoommötet för disputationen:
https://stockholmuniversity.zoom.us/my/petrasdisputation

Om du redan har installerat Zoom är det bara att följa instruktionerna på skärmen.

Du kan även följa disputationen utan att ladda ner Zoom-applikationen. Välj då avbryt och följ den finstilta länken Join from your browser längst ner på dialogsidan. Om inte länken fungerar med din vanliga webbläsare – pröva att kopiera in möteslänken i en annan webbläsare, t.ex. Chrome.

Om du vill installera Zoom kan du följa instruktionerna på skärmen - observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början.

Klicka sedan på Join with Computer Audio.

Zoom för anställda och studenter vid Stockholms universitet

På SUA-datorer (anslutna till Arbetsplatstjänsten) finns Zoom att ladda ner via Software Center (PC) eller Self Service (Mac). Instruktioner för detta finns i Serviceportalen:

Installera / avinstallera program från Software Center
Installera programvaror via Self Service på macOS