Mimmi Maermö disputerar i didaktik den 13 maj 2017.
Mimmi Maermö disputerar i didaktik den 12 maj 2017.

Avhandlingstitel

Dialectics of Negotiagency: Micro mechanisms in children's negotiation in play activity (compilation thesis)

Opponent

Professor Bert van Oers, Department of Educational and Family Studies, VU University Amsterdam, Netherlands.

Betygsnämndsledamöter

Professor em. Anne Edwards, Department of Education, Oxford University, UK, docent Monica Nilsson, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, samt docent Ali Osman, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är professor Nihad Bunar, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Huvudhandledare och ordförande

Professor Inger Eriksson, Institutionen för de humanistiska- och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet. 

Handledare

Phil. dr Ylva Ståhle, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet och docent Viveca Lindberg, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Avhandlingsbeskrivning

The thesis is about primary school children's breaktime play. Drawing on cultural-historical activity theory, the aim is to explore the phenomena of children’s negotiation and agency in dialectical change processes in play activity. What are the mechanisms in dialectical processes of collectividual action and collective object transformation in children’s play activity? Children negotiate involvement, rules, role set-up and the hierarchy of demands under continuous elaboration of the conditions, to establish and maintain boundaries of play. The dialectical processes are enabled through negotiation. This mechanism is referred to as "Dialectics of Negotiagency".

Länk till avhandlingen i fulltext i DiVA