Avhandlingstitel 

Möjligheter och begränsningar. Om lärares arbete med montessoripedagogik i praktiken.

Opponent 

Professor Christina Gustafsson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Betygsledamöter

Professor Birgitte Malm, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, docent Ulf Blossing, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, samt professor Tore West, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är professor Mats Börjesson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande

Professor Jon Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Avhandlingsbeskrivning

Utifrån handlingsteoretiska utgångspunkter och teorier kring vuxnas lärande undersöks vad som utgjorde möjligheter och begränsningar i nio lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken.  Genom en tematisk analys av de genomförda observationerna och intervjuerna visas hur ett vidgat handlingsutrymme för lärarna möjliggjordes då de såg pedagogiken som en modell för undervisningen, snarare än en undervisningsmetod. Huruvida de tog detta potentiella handlingsutrymme i anspråk relaterade till graden av reflektion, organisering och kollegor.

Länk till abstrakt och avhandlingen i fulltext i DiVA här