Avhandlingstitel

Towards Epistemic and Interpretative Holism. A critique of methodological approaches in research on learning.

Opponent

Professor Ninni Wahlström, Institutionen för utbildningsvetenskap, Linnéuniversitet.

Betygsnämndsledamöter

Professor Per Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet; professor Torill Strand, Institutt for pedagogikk, Oslo universitet, samt professor Gunnar Karlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är docent Göran Bergström, Institutionen för statsvetenskap, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande

Docent Niclas Rönnström, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Handledare

Professor Max Scheja, Institutionen för pedagogik och didaktik.

Avhandlingsbeskrivning

I avhandlingen diskuteras och granskas kunskapsteoretiska och ontologiska antaganden inom vanliga forskningsperspektiv på lärande: behaviorism, konstruktivism, sociokulturalism samt intentionell analys. Sådana antaganden äger relevans för hur forskning planeras, genomförs och för hur tolkningsprocesser artikuleras utifrån särskilda villkor och antaganden om validitet. Med utgångspunkt i filosofen Donald Davidsons teorier om kunskap och tolkning skisseras en alternativ utgångspunkt till ovan nämnda forskningsperspektiv. Avhandlingen exemplifierar också hur en sådan utgångspunkt kan informera empirisk forskning.

Länk till avhandlingen i fulltext i DiVA