Avhandlingstitel

Learning ecosystem complexity – A study on small-scale fishers’ ecological knowledge generation.

Opponent

Associate professor Alan Reid, Education Department, Monash University, Australia.

Betygsledamöter 

Prof em Elsie Anderberg, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, professor Eva Bergman, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, Karlstads universitet, samt professor Max Scheja, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är professor Andreas Duit, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande 

Docent Camilla Thunborg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Avhandlingsbeskrivning

Avhandlingen syftar till att bidra till kunskap om och förståelse för hur småskaliga fiskare lär sig kunskaper om komplexa ekosystem i sin vardag. Avhandlingen bidrar med kunskap till fälten: informella lärprocesser, ekologisk kunskap och hållbar användning och styrning av naturresurser. Den adresserar frågor om vilken kunskap som fiskare genererar i sin vardag, hur denna kunskapsgenerering påverkas av deras arbetspraktik och av deras relation till naturen. I avhandlingen studeras småskaliga fiskare inom två ekosystem: Vättern och Blekinge skärgård utifrån såväl intervjuer som observationer med betoning på intervjuer. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av tre artiklar och en kappa. 

Länk till abstrakt och avhandling i fulltext här

Läs mer När det småskaliga yrkesfisket dör ut försvinner också ovärderlig kunskap om lokala ekosystem, Blekinge Läns Tidning, 26 oktober, 2016