Eric Larsson
Eric Larsson

Avhandlingstitel: Innerstadsgymnasierna. En studie av tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm och deras positionering på utbildningsmarknaden.

Opponent: professor Lisbeth Lundahl, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Betygsnämndsledamöter: docent Ylva Bergström, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, professor Alireza Behtoui, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, samt docent Stefan Lund, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är professor Rickard Jonsson, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande: docent Elisabeth Hultqvist, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.  

Annan handledare: professor Annika Ullman, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet och fil.dr Jonas Gustafsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Avhandlingsbeskrivning:  Avhandlingen är en utbildningssociologisk studie av tre av Stockholms mest prestigefyllda innerstadsgymnasier. Studien tar sin utgångspunkt i Stockholms gymnasiemarknad och fokuserar på hur skolorna påverkas, positionerar och anpassar sig till konkurrensvillkoren. Dessutom analyseras elevernas val och de socialiseringsprocesser de genomgår i mötet med skolan som institution. Studien har ett etnografiskt angreppssätt och utgår teoretiskt från Pierre Bourdieu med efterföljare.
 

Länk till avhandlingen i DiVA