Avhandlingstitel

Det omöjliga vittnandet. Om vittnesmålets pedagogiska möjligheter.

Opponent 

Professor Bosse Bergstedt, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Betygsledamöter

Professor Jari Ristiniemi, Institutionen för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, docent Eva Hultin, Institutionen för utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan i Dalarna, samt professor Anders Gustavsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är docent Ivana Macek, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande 

Docent Ulf Olsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Avhandlingsbeskrivning

Avhandlingen handlar om vittnandets och vittnesmålets pedagogiska möjligheter. Den utreder det som Giorgio Agamben benämner som det omöjliga vittnesmålet och behandlar aspekter så som sanning, representation och subjektsskapande. Både vittnandet, själva processen och akten av att vittna, och själva vittnesmålet som representationer av historiska händelser undersöks. Vittnandet kan ta plats i undervisningen, på skolor eller i andra institutionella rum. Därför analyseras de pedagogiska möjligheterna inom ramen för såväl skola som utanför skolan.

Länk till abstrakt och avhandlingen i fulltext i DiVA