Avhandlingstitel 

Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning. En studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux.

Opponent

Professor Madeleine Abrandt Dahlgren, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Betygsledamöter 

Docent Gun-Britt Wärvik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, docent Per Ekstrand, Avdelningen för medicin och folkhälsa, Röda Korsets Högskola, samt professor Lázaro Moreno Herrera, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är docent Katarina Piuva, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande

Professor Anders Gustavsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Avhandlingsbeskrivning 

Syftet är att undersöka vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux och de delaktighets- och lärprocesser den utgör för eleverna. Det empiriska materialet bygger på 15 djupintervjuer. Intervjutexterna är analyserade med en hermeneutisk tolkningsmetod. Analysen sker främst med stöd av Lave och Wengers teori om socialt lärande. I resultaten diskuteras elevernas delaktighetsbanor och hur de kan förstås.

Länk till abstrakt och avhandling i fulltext i DiVA