Avhandlingstitel

Caught in Culture? Cultural transformation through HIV/AIDS prevention education in Zambia.

Opponent

Professor David Stephens, School of Education, Brighton University, UK. 

Betygsledamöter 

Professor Catherine A. Odora Hoppers, National Research Foundation, University of South Africa, South Africa, professor Daniel Sundberg, Institutionen för utbildningsvetenskap, Linnéuniversitetet, samt docent Meeri Hellsten, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är docent Paula Uimonen, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande

Docent Ulf Fredriksson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Ellen Carm disputerar den 31 mars 2017
Ellen Carm disputerar den 31 mars 2017

Avhandlingsbeskrivning 

Avhandlingen behandlar HIV/AIDS-prevention med focus på betydelsen av grundläggande utbildning och brett, lokalt, deltagande i preventionsprojekt i Zambia. Zambia har drabbats hårt av HIV/AIDS-epidemin, men kom snabbt igång med förebyggande utbildningsinsatser.  Avhandlingen har tre syften: 1) Att utforska HIV/AIDS-epidemins kontextuella verklighet i Zambia och hur utbildningsdepartementets speciella strategi uppfattades och genomfördes av nyckelaktörerna; 2) att identifiera hur breda, delaktighetsorienterade insatser kunde minska epidemins drivkrafter genom att svara mot lokala verkligheter samt 3) att utforska kulturens medierande funktion i förändringsarbete och lokala utvecklingsprojekt baserade på gränsöverskridande lärande på olika nivåer. Den teoretiska ansatsen är inspirerad av bland annat Engeströms aktivitetsteori. Datainsamlingen har varit bred för att fånga alla de nivåer som syftena täcker med bas i enkäter, med såväl bundna som öppna svar, fältanteckningar, intervjuer, analyser av relevanta dokument, protokoll och tidningsartiklar. Analysen kan karaktäriseras som en ”konstruktionistisk, grounded-theory-ansats”.

Länk till avhandlingen i fulltext i DiVA