Christer Langström disputerar i pedagogik den 20 oktober 2017, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 

Christer Langström
Christer Langström

Avhandlingstitel

Lärande i professionellt samtalsstöd – villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser.

Opponent

Docent Tina Kindeberg, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Betygsnämndsledamöter

Docent Wieland Wermke, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, docent Ylva Ulfsdotter-Eriksson, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt docent Fredrik Hertzberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är docent Åsa Murray, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande

Docent Camilla Thunborg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 
Annan handledare: Professor Marianne Döös, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

 

Länk till avhandlingen fulltext i DiVA