Foto: Skolverket
Foto: Skolverket


Anmälan

Anmälan för utbildningen Studie och yrkesvägledning i migration

Sista anmälningsdag 20 maj.

Mer information >> 

När?

21-22 september 2021 och 18-19 november 2021.

Tiderna vid båda tillfällen kommer att vara kl. 09.00 – 16.00.

Var?

Distans från Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Vem kan delta?

Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och annan skolpersonal samt kompletterande aktörer med intresse för att utveckla studie- och yrkesvägledande verksamhet för nyanlända.

Därför ska du delta

  • Du får nya kunskaper och tillfälle att utbyta erfarenheter.
  • Du får möjlighet att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv i det svenska samhället.