Foto: Niklas Björling

Seminariet anordnas av forskargruppen Filosofiska och kritiska studier av utbildning.

Tid och datum: 10 oktober kl. 13-15 i sal 1511, Institutionen för pedagogik och didaktik

Åsa Wikforss: Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. Forskar inom språk- och medvetandefilosofi, och har skrivit mycket om relationen mellan det mänskliga tänkandet och yttervärlden.

Läs om boken: Alternativa fakta - Om kunskapen och dess fiender

Kontakt: Klas Roth, professor

Intresserad av fler seminarier i höst om Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning? Kontakta Klas Roth. 

Alla är välkomna!