Länk till seminariet

I dagens arbetsliv ställs allt högre krav på att skapa lärande organisationer. Men vad är egentligen en lärande organisation, finns de och hur skapar man gynnsamma villkor för lärande i organisationer? 

Vid detta seminarium samtalar Jon Ohlsson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet och Hannah Schultz, HR-chef för ICA bank och försäkring om sina erfarenheter av att forska om och praktiskt arbeta med lärande i organisationer.

Det blir ett avslappnat samtal där Hannah och Jon resonerar kring förutsättningar, motgångar, makt, förhållningssätt, och möjligheter. De funderar på vad som skulle vara intressant att fortsätta undersöka inom detta forskningsfält och även i praktiken. På slutet blir det tid för frågor för dig som deltar.

Seminariet ges i samarbete mellan Stockholms universitet och Sveriges HR förening.

Anmälan

Anmäl dig här

 

Hannah Schultz, HR-chef Ica Bank och försäkringar
Hannah Schultz, HR-chef Ica Bank och Försäkring

Hannah Schultz
HR-chef för ICA Bank och Försäkring

Hannah Schultz är HR-chef för ICA Bank och Försäkring och tidigare ansvarig för ICA gruppens Learning Strategy. Hon har under flera år arbetat med att skapa strukturer och en kultur som stöttar individers och gruppers lärande.

 

 

 

Jon Ohlsson, Stockholms univerersitet
Jon Ohlsson, Stockholms univerersitet

Jon Ohlsson
Professor i pedagogik vid Stockholms universitet

Jon Ohlsson har under många år forskat om teamlärande i arbetslivet. Han är tillsammans med Otto Granberg redaktör för boken Den lärande organisationen 2.0 (utgiven 2018) där flera forskare i pedagogik och företagsekonomi lyfter fram såväl nya perspektiv som kritik inom området.