Internt

Fortsättningskurs forskarhandledning

Bli mer professionell i din forskarhandledning

Fortsättningskurs i forskarhandledning. Lär dig stödja doktorander till självständighet och kreativitet. Genom kollegialt erfarenhetsutbyte utvecklar du ditt professionella förhållningssätt till både doktorander och kollegor. Internat 2—3 april.

Nätverksträff med Administratörer för god utbildningsmiljö 10 mars

Nätverksträff Administratörer för god utbildningsmiljö om studentbemötande och rättigheter

Studenter har rätt att påverka sin utbildning. Vad innebär det i det dagliga administrativa arbetet vid universitetet? Vilka skyldigheter har institutionerna emot studenterna och vad är administratörens roll? Hur bemöter vi studenter på ett rättvist sätt och tillvaratar deras erfarenheter?

Samverkans-Inlärningskonferens vid Stockholms universitet

Nationell konferens om samverkansinlärning gästar universitetet

Nationell konferens om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction) gästar Stockholms universitet i april. Unikt tillfälle för dig som undervisar vid SU att lära mer om pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser.

Friskvård

Friskvårdsaktiviteter i Frescatihallen

Anställda vid Stockholms universitet har möjligheten att gratis delta i gruppaktiviteter i Frescatihallen. Här hittar du information om hur du får möjlighet att delta och schemat för vårens aktiviteter. Start måndag 7 januari.