Internt

stöd i arbetet med distansundervisning

Har du frågor om digitala aspekter i din undervisning?

Liv Hagberg kommer framöver finnas tillgänglig på zoom varje torsdag kl. 10-11.30 för rådgivning, och kan då svara på frågor som rör din distansundervisning. Den som vill är välkommen att koppla upp sig. Zoomlänken kommer gå ut via mejl och finnas tillgänglig i kalendern i Outlook efter att ni tackat ja till inbjudan. Ni är också välkomna att boka in enskilda möten med Liv för rådgivning. Dessa möten bokar ni via mejl direkt med Liv.

Illustration av hus och grönska runt jordklotet. Illustration: Pixabay

Online-workshop: Undervisa för en hållbar utveckling

Upptäck tillsammans med kollegor hur olika ämnen och discipliner kan samverka för att utveckla undervisning i förhållande till våra utbildningar, kunskaper och strategier för en hållbar framtid.

Utlysning av doktorandmedel från Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg

Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelar medel genom Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg (CKVO) för doktorandanställningar och för rörlig resurs, dvs. medel för forskning som kan sökas av anställda lärare. Doktorandmedlen uppgår till 1 milj. fördelat på två år och resterande medel måste finansieras av den institution som söker och erhåller CKVO-medel. CKVO utlyser nu medel för en ny doktorandanställning.

Zoom undervisning

Så distansundervisar du i Zoom

I en situation då allt fler av oss behöver hålla sig hemma behöver vi hitta andra sätt att mötas i undervisningen. Tips och råd till universitetslärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid distansundervisning i e-mötestjänsten Zoom.

Friskvård

Friskvårdsaktiviteter i Frescatihallen HT20

Anställda vid Stockholms universitet har möjligheten att gratis delta i gruppaktiviteter i Frescatihallen. Här hittar du information om hur du får möjlighet att delta och schemat för vårens aktiviteter. Start måndag 7 januari.