I servicegruppen ingår:  

Christer Paulin (vaktmästare)
Sebastian Thylin (IT-teknker/DSA)
Eva Olsson (Institutionssekreterare)
Claudia Hakanen (administrativ chef).

Vi har möte en gång i veckan då vi går igenom inkomna ärenden. Servicegruppen har hand om våra lokaler, kontorsmaterial, teknisk utrustning (hård-, mjukvara), telefoner, larm/säkerhet, nycklar/passerkort, post, SUKAT, Universitetskonto.

Har du ett brådskande ärende bör du skriva ”Brådskande” i ämnesraden, men det går också bra att kontakta någon av ovanstående personer beroende på vilket ärende du har.

Datorrelaterade problem hänvisas till Serviceportalen (IT-avdelningen). På skrivbordet på din SUA-dator finns en mapp som heter "INFO", där hittar du en länk till Serviceportalens hemsida och även annan nyttig information.
Fungerar datorn inte alls kan du ringa på anknytning: 1999 (helpdesk) för att få hjälp.
Telefontider: 8.00-16.40 (16 september-30 april) och 8.00-16.00 (1 maj-15 september)

För inköp och beställningar se vår interna hemsida på: Inköp och beställning
 

ipdservice
ipdservice