SUKAT är en databas som innehåller information om alla användare vid Stockholms universitet, både anställda och studenter. Alla anställda får ett universitetskonto (kopplat till IT-access), och detta ger tillgång till en mängd olika tjänster, t ex e-post, trådlöst nätverk, lärplattformen Mondo mm. Genom universitetskontot kan du få tillgång till bibliotekets tjänster samt få ut ett universitetskort. Konton i SUKAT är personliga (de baseras på användarens personnummer) och får av säkerhetsskäl endast användas av kontoinnehavaren.

Våra kontaktpersoner för SUKAT är Eva Olsson och Lena Vangelius.