I servicegruppen ingår: Christer Paulin (vaktmästare), Lena Vangelius (datasystemansvarig) och Eva Olsson (institutionssekreterare). Vi har möte en gång i veckan då vi går igenom inkomna beställningar och ärenden.

Ärenden till servicegruppen kan lämnas i vårt postfack på plan 6 eller mejlas till: service@edu.su.se
Har du ett brådskande ärende bör du skriva ”Brådskande” i ämnesraden, men det går också bra att kontakta någon av ovanstående personer beroende på vilket ärende du har.

Datorrelaterade problem hänvisas till Serviceportalen (IT-avdelningen). På skrivbordet på din SUA-dator finns en mapp som heter "INFO", där hittar du en länk till Serviceportalens hemsida och även annan nyttig information.
Fungerar datorn inte alls kan du ringa på anknytning: 1999 för att få hjälp.
Telefontider: 8.00-16.40 (16 september-30 april), och 8.00-16.00 (1 maj-15 september)

ipdservice
ipdservice