Ankomst-/avgångstid för post är ca 9.00 och ca 14.00.

För att inkommande paket och rekbrev skall komma fram till institutionen måste dessa vara rätt adresserade:
Stockholms universitet
(ditt namn)
Institutionen för pedagogik och didaktik
Frescativägen 54 plan 4
114 18 Stockholm

Din utgående post lämnar du själv i rum 1418, där det finns lådor för både utgående extern- och intern post (inom SU).

Utgående paket/bud
Om försändelsen väger över 2 kg räknas det som paket och behöver en särskild hantering.
Kontakta Christer Paulin.