Närmaste parkeringsplatser finns på ”Norra parkeringen” (korsningen Frescativägen/Bergiusvägen), som även är till för besökare till Naturhistoriska riksmuseet.

Särskild parkeringsplats för funktionshindrade finns utanför Frescativägen 50, den östra gaveln av byggnaden och då kommer du in på plan 2 i huset.

Två parkeringar nere vid ingången till vårt hus Frescativägen 50. Dessa platser är tänkta till gäster som kommer till institutionen och hantverkare eller andra som levererar till oss.

 

Kontaktperson: Christer Paulin.