På institutionen finns flera olika stationer där du kan lämna och sortera ditt kontors- eller köksavfall.

Miljöstation – plan 5 (för kontorsåtervinning, rum 2559)

Återvinningsstationer – plan 4, 6 och 7 utanför toaletterna i trapphuset (för papper/kartong)

Köket – plan 6 (för köksavfall)

Du som har material som behöver brännas/tuggas sönder (sekretess). Röd/vita behållare finns på plan 5 utanför toaletterna i trapphuset.

Vid frågor om återvinning eller om du vill vara med i institutionens miljögrupp kontaktar du vår Miljögrupp/Miljörepresentanter som är Christer Paulin och Susanne Wickman. 

Miljöplan, se bifogade pdf:

Här hittar du all information om universitetets miljöarbete: http://www.su.se/miljo/