Frescativägen 54.

Lokalvården på Frescativägen 54 utförs av företaget Winab.

Vill du göra en felanmälan, klagomål eller beröm mailar du vår kontaktperson som är Christer Paulin eller till servicegruppen.