Larm

Frescativägen 54 är larmad på kvällar och helger. För att undvika att larmet sätts igång måste du den tid då dörrarna är larmade använda ditt passerkort + kod. Passerkort får du från Servicegruppen. Observera att du inte får låta ytter- eller innerdörrarna stå öppna mer än en minut, därefter går larmet igång.

Innerdörrar avser här de glasdörrar som finns mellan korridorerna och trapphusen. När larmet är på kommer du ut men inte in utan passerkort.

Ordinarie öppettider vardagar
Ytterdörrar är öppna: 07.30 – 18.30 
Innerdörrar är öppna: 07.30 – 20.30

Öppettider vid helgundervisning
Vid helgundervisning måste särskilda öppettider beställas genom Servicegruppen i god tid innan, service@edu.su.se

Larma av
Om larmet går igång dagtid, kontaktar du Christer Paulin som sitter på plan 4.

OBS! Stanna kvar tills väktare kommer!

Incidentrapportering/tillbud/polisanmälan
För att kunna förebygga brott och arbeta strategiskt kring säkerhetsfrågor samt undvika skador/olyckor är det viktigt att samtliga som vistas i universitetets lokaler rapporterar tillbud, arbetsskador, polisanmälan till universitetets incidentrapportering SAMIR.