Akuta ärenden (hissar, vatten, värme, el)

Kontakta i första hand Christer Paulin, tfn. 16 31 41 e-post: christer.paulin@edu.su.se

I andra hand Jenni Vuorenmaa, tfn. 16 37 64 e-post: jenni.vuorenmaa@edu.su.se
David Diaby,tfn 1207 6385 e-post: david.diaby@edu.su.se  eller Lena Vangelius, tfn. 16 37 94, lena.vangelius@edu.su.se

 

Mindre akuta ärenden mailar du till Servicegruppen: service@edu.su.se