Personaladministration

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Internt
  5. Personaladministration

Anställningsbeslut

Beslutet om anställning fattas av prefekten.

Friskvård och friskvårdsersättning

Enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har alla anställda (heltid) med månadslön vid Stockholms universitet rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid.

Frånvaro

Föräldraledighet, semester, sjukanmälan, tjänsteresa, tjänstledighet, VAB. Här hittar du information.

Läkarvård och läkemedelsersättning

Vid utbetalning av ersättning för läkarbesök, ska läkar- eller sjukvårdskvitto i original lämnas in.

EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION
E-post: ekonomi_personal.edu@su.se

ADMINISTRATIV CHEF
Jenni Vuorenmaa 
Tfn: 08-163764
E-post: jenni.vuorenmaa@edu.su.se

BITRÄDANDE ADMINISTRATIV CHEF
Camilla Eldeby
Tfn:
E-post: camilla.eldeby@edu.su.se

EKONOMIHANDLÄGGARE
Lilian Harman (tjl) 
Tfn: 08-16 2045
E-post: lilian.harman@edu.su.se

Sylvia Jablonska
Tfn: 08-1207 6332
E-post:sylvia.jablonska@edu.su.se

Christina Jansson
Tfn: 08-16 1039
E-post: christina.jansson@su.se

Maria Nedvigo
Tfn: 08-16 1064
E-post: maria.nedvigo@edu.su.se

Veronica Riolo Dahlsson (tjl)
Tfn: 08-1207 6304
E-post: veronica.riolo@edu.su.se

PERSONALADMINISTRATION
Marie Hurtig
Personalhandläggare
Tfn: 08- 16 3927
E-post: marie.hurtig@edu.su.se