Personaladministration

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Internt
  5. Personaladministration

Anställningsbeslut

Beslutet om anställning fattas av prefekten.

Friskvård och friskvårdsersättning

Enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har alla anställda (heltid) med månadslön vid Stockholms universitet rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid.

Frånvaro

Föräldraledighet, semester, sjukanmälan, tjänsteresa, tjänstledighet, VAB. Här hittar du information.

Läkarvård och läkemedelsersättning

Vid utbetalning av ersättning för läkarbesök, ska läkar- eller sjukvårdskvitto i original lämnas in.

EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION
E-post: ekonomi_personal.edu@su.se

ADMINISTRATIV CHEF
Jenni Vuorenmaa 
Tfn: 08-163764
E-post: jenni.vuorenmaa@edu.su.se

BITRÄDANDE ADMINISTRATIV CHEF
David Diaby
Tfn: 08-1207 6385
E-post: david.diaby@edu.su.se

EKONOMIANSVARIG
Elilta Welday Tesfay (tjl)
Tfn: 08-1207 6235
E-post: elilta.welday@edu.su.se

EKONOMIHANDLÄGGARE
Lilian Harman 
Tfn: 08-16 2045
E-post: lilian.harman@edu.su.se

Marie Hurtig
Personalhandläggare
Tfn: 08- 16 3927
E-post: marie.hurtig@edu.su.se 

Christina Jansson
Tfn: 08-16 1039
E-post: christina.jansson@su.se

Maria Nedvigo
Tfn: 08-16 1064
E-post: maria.nedvigo@edu.su.se

Veronica Riolo Dahlsson (tjl)
Tfn: 08-1207 6304
E-post: veronica.riolo@edu.su.se