• Vid utbetalning av ersättning för läkarbesök, ska läkar- eller sjukvårdskvitto i original lämnas in. På medarbetarwebben finns en lista på olika behandlingar och hur mycket olika läkarbesök ersätts med. Du kan även fråga oss.
    Belopp - ersättning för sjukvårdskostnader.pdf
  • Kvittona får vara högst 6 månader gamla. Läkemedel ersätts endast där det framgår att egenavgift är erlagd (d v s att beloppet ingår i högkostnadsskyddet).