Enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har alla anställda (heltid)  med månadslön vid Stockholms universitet rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid.

 

Ersättning för friskvård

  • Kvitton får inte vara äldre än 3 månader och det ska på kvittot framgå vad det handlar om. På kvittot ska det också stå ditt namn eller personnummer.
  • Ifall du har månatliga betalningar från ditt konto ska du visa upp en faktiskt transaktionslista från din bank och avtalet som du har med friskvårdsaktören.
  • För att ersättning ska betalas ut under rätt år ska kvittot vara Adm chef tillhanda senast 30 nov för utbetalning av innevarandeårs friskvårdsersättning.
  • Ersättningen är 1500 kr om man varit anställd hela året. Obs! om man även har tillgång till personalgymmet avräknas 500kr från det beloppet.

Friskvård vid Stockholms universitet (Medarbetarwebben)