Föräldraledighet

 • Ansökan om föräldraledighet ska göras fr.o.m. beräknat förlossningsdatum och skickas in till personalavdelningen 2 mån innan ledigheten påbörjas.
 • Barnets födelsedatum ska rapporteras i Primula för att du ska kunna erhålla de extra 10 % i föräldralön som erbjuds SU-anställda då barnet är under 36 månader.
 • Föräldraledighet får aldrig tas ut samtidigt med semester! Om du har tagit föräldraledigt och vill ändra till semester behöver du återkalla föräldraledigheten på blanketten som heter Ledighetsansökan.

 

Semester

 • För forskare, lärare och doktorander läggs schablonsemester ut veckan efter midsommar och de antal semesterdagar som den enskilde har. OM det finns anledning att lägga semester vid annan tidpunkt t ex p.g.a. tjänsteresa ska Adm chef underrättas om denna senast sista april. Därefter läggs semestern ut per automatik.
 • TA-personalen ansöker om semester i primula. Sommar- och julledighet planeras tillsammans med övrig TA-personal för optimal bemanning.
 • Arbetstagaren får högst ha 35 sparade semesterdagar.
 • Anställd som insjuknar under semestern ska sjukanmäla sig till institutionen och återkalla sin semester för sjukperioden. Återkallande sker på blanketten för Ledighetsansökan (SU9031).

 

Sjukanmälan

 • Du gör en sjukanmälan i vårt personalsystem Primula.
 • Kontakta din närmsta chef.
 • Be gärna en kollega att koppla om telefon (Gör så här: tryck *23*9*MÅN+DAG#) och skriva en notis vid dörren.
 • Tänk på att läkarintyg krävs från 8:e sjukdagen! Läkarintyget i original ska arbetstagaren själv skicka till försäkringskassan samt en kopia till institutionen.

 

Tjänsteresa

Vid tjänsteresa bör du maila till frånvaroadressen: franvaro@edu.su.se och meddela oss vart du ska åka och hur länge du blir borta. Det här är viktig information till oss i händelse av en akutsituation.

 

Tjänstledighet

 • Tjänstledighet ansöker du om hos din närmsta chef. Därefter fyller du i blanketten Ledighetsansökan. Ledighetsansökan ska lämnas till adm chef med en underskrift från närmsta chef, alternativt ett mail som bekräftar ansökan.

 

Vård av sjukt barn

 • Du anmäler VAB direkt till försäkringskassan och registrerar i Primula.
 • Innan du kan vabba så måste du registrera ditt barn i Primula. Detta gör du under min sida-personuppgifter.