• Beslutet om anställning fattas av prefekten.
  • Om du som Studierektor behöver anställa personal ska du i första hand kontakta en studierektorskollega och höra om den har ledig kapacitet.
  • Vi kan anställa personer på visstidsanställningar, timanställningar och tillsvidare. (se medarbetarwebben för detaljinformation)
  • Den anställde ska lämna in examensbevis eller intyg från sin högsta utbildning.
  • Adm chef kommer att göra en undersökning för att undvika inlasning.
  • Det är du som anställd som måste ange till vilken bank du vill ha din lön utbetalad till. Detta gör du genom att fylla i blanketten ”Anmälan om överföringsuppdrag”(SU9023).