Administrativ chef

Jenni Vuorenmaa

Tfn: 08-163764
E-post: jenni.vuorenmaa@edu.su.se

Biträdande administrativ chef

Camilla Eldeby

Tfn: 08-1207 6385
E-post: camilla.eldeby@edu.su.se

Institutionssekreterare

Eva Olsson

Tfn: 08-16 1089
E-post: eva.olsson@edu.su.se

Administrativ studierektor

Maria Apelgren

Tfn: 08-16 3139
E-post: maria.apelgren@edu.su.se

Administrativ studierektor

Erik Dahl

Tfn: 08-1207 6355 
E-post: erik.dahl@edu.su.se

IT-tekniker/Datasystemansvarig

Sebastian Thylin

Tfn: 08-16 4114
E-post: sebastian.thylin@edu.su.se

Lena Vangelius

Tfn: 08-16 3794
E-post: lena.vangelius@edu.su.se

IKT-pedagog

Liv Hagberg

Tfn: 08-16 3735
E-post: liv.hagberg@edu.su.se

Vaktmästare

Christer Paulin

Tfn: 08-16 3141
E-post: christer.paulin@edu.su.se

__________________________________________________________________

Ekonomi- och personaladministration

Lilian Harman (tjl)

Ekonomihandläggare
Tfn: 08-16 2045
E-post: lilian.harman@edu.su.se

Marie Hurtig

Personalhandläggare
Tfn: 08- 16 3927
E-post: marie.hurtig@edu.su.se 

Christina Jansson

Ekonomihandläggare
Tfn: 08-16 1039
E-post: christina.jansson@su.se

Maria Nedvigo

Ekonomihandläggare
Tfn: 08-16 1064
E-post: maria.nedvigo@edu.su.se

Susan Norke

Ekonomihandläggare
Tfn: 08-1207 6332
E-post: susan.norke@edu.su.se

Veronica Riolo Dahlsson (tjl)

Ekonomihandläggare
Tfn: 08-1207 6304
E-post: veronica.riolo@edu.su.se

__________________________________________________________________

Information och webb

Solveig Hauser

Kommunikatör
Tfn: 08-1207 6342
E-post: solveig.hauser@edu.su.se

Karin Larsson

Webbredaktör
Tfn: 08-1207 6345
E-post: karin.larsson@edu.su.se

__________________________________________________________________

Utbildningsadministration

Marie Beckeman

Tfn: 08-1207 6716
E-post: marie.beckeman@edu.su.se

Marcus Bigert

Tfn: 08-16 3153
E-post: marcus.bigert@edu.su.se

Christina Edelbring

Tfn: 08-16 3650
E-post: christina.edelbring@edu.su.se

Jolina Ekholm

Tfn: 08-120 763 91
E-post: jolina.ekholm@edu.su.se

Lotta Engcrantz

Tfn: 08-120 762 98
E-post: lotta.engcrantz@edu.su.se

Susanne Evang

Tfn: 08-1207 6245
E-post: susanne.evang@edu.su.se

Hanna Licke

Tfn: 08-16 30 62
E-post: hanna.licke@edu.su.se

Alexandra Lindholm

Tfn: 08-12076290
E-post: alexandra.lindholm@edu.su.se

Stephanie Lisak

Tfn: 08-1207 6362
E-post: stephanie.lisak@edu.su.se

Nathalie Pancetti (tjl)

Tfn: 08-120 762 45
E-post: nathalie.pancetti@edu.su.se

Peter Skoglund

Tfn: 08-120 762 95
E-post: peter.skoglund@edu.su.se

Emma West 

Tfn: 08-16 39 76
E-post: emma.west@edu.su.se

Susanne Wickman

Skyddsombud
Tfn: 08-1207 6249
E-post: susanne.wickman@edu.su.se

__________________________________

Studievägledning

Eva Ahlzén

Tfn: 08-16 3145
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se

Malin Gustafsson 

Tfn: 08-16 3740
E-post: malin.gustafsson@edu.su.se

Nikolaj Jacobsen

Tfn: 08-120 763 19
E-post: nikolaj.jacobsen@edu.su.se

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Karin Christoffersson

Projektkoordinator/administratör
Tfn: 08-16 4093
E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Clara Fagerlind

Administratör
Tfn: 08-16 36 30
E-post: clara.fagerlind@edu.su.se

Annika Forslund

Kommunikatör
Tfn: 08-16 2278
E-post: annika.forslund@su.se

Samverkan för bästa skola

Martin Rogberg

Projektkoordinator 
Tfn:  070-557 32 46
E-post: martin.rogberg@edu.su.se