Undervisningslokaler

Undervisning sker i institutionens egna lokaler på Frescativägen 54 och i de hörsalar som finns i Södra huset  samt i G-salen (Arrheniuslaboratoriet). Bokning av undervisningslokaler – se Lokalbokning. Regler för våra undervisningslokaler.

Tänk på följande innan du lämnar undervisningslokalerna:

- Kontrollera att alla fönster är stängda

- Stäng av projektor när du inte skall använda den på en stund, te,x under raster.

- Se till att möblerna är återställda enligt ursprunglig ordning.

- Släck lyset och lås alla dörrar.

Plan 4 Plan 5  korridor2 Plan 5  korridor1
2403 2503 1503
2411 2511 1511
2419 2519  
2427 2527  
2431 2531  
2436    

Arbetsrum

Institutionen har arbetsrum, lärosalar och grupprum på plan 4 – 7. En lista över vem som sitter var finns utanför alla hissdörrar.

Vilrum    

Finns på plan 6, rum 1608. När du använder vilrummet glöm inte att meddela någon kollega att du finns där, samt att låsa dörrarna.

Lunchrum    

På plan 6 finns ett lunchrum med kök, utrustat med spis, kyl och frys, mikrovågsugnar, diskmaskiner samt kaffeautomater.

Alla anställda ansvarar för sin egen disk och att det är ordning i köket.

Studentcafé                

I entréplanet (plan 4) finns ett studentcafé, med automater för bland annat kaffe och smörgåsar (som tillhör företaget Selecta AB) samt ett mindre kök som studenterna själva ansvarar för.

Här finns också några datorer och skrivare-Printomat som studenterna kan använda. För att kunna skriva ut måste man ha ett universitets- kort, vilket ska vara laddat med pengar. Både Printomaten och datorerna suportas av Helpdesk: 08 16 1999, serviceportalen.su.se

Toaletter    

Finns på varje våningsplan vid hissarna, vid det bortre trapphuset samt längst ner till vänster i korridorerna i byggnad 2.