Frescativägen 54.

I maj 1961 tog kung Gustav VI Adolf det första spadtaget till Frescativägen 54. Huset byggdes för ett kemiskt övningslaboratorium och blev Stockholms universitets första institutionsbyggnad på Frescatiområdet. Invigningen ägde rum i september 1963.

Byggnaden är ritad av funkisarkitekten Paul Hedqvist (1895-1977) och projekterades för den arkitekttävling som genomfördes för universitetsområdet. Hedqvist är kanske mest känf för att ha ritat Tranebergsbron (1933). Kårhuset (för Stockholms universitet 1935), Skatteskrapan (1955) och Dagens Nyheters hus (1964).  Typiskt för Hedqvists arkitektur är rätvinkligheten och förkärleken för kvadratiska proportioner i fasad- och fönsteruppdelning.

Denna röda tegelbyggnad är exempel på Hedqvists sakliga tegelarkitektur, som annars utmärks av dels en rationell funktionalism med putsade fasader, dels en modernistisk betong- och glasarkitekt ur. Hands byggnader präglas generellt av en tvärvinklig och geometrisk indelning av murar och fönster. Byggnaden utformades som två kopplade byggnadskroppar med åtskilda funktioner – en laborativ del i fem våningar och en sex våningar hög kontorsdel. Den fick två entreér, en huvudentré från norr och en från söder som ansluter till promenadvägen genom Djurgårdsbacken.

Husets olika hyresgäster under åren har varit:

• Kemiskt övningslaboratorium (KÖL) 1963-1995

• Manillaskolan (som evakueringshus under renovering av den ordinarie Manillaskolan 1996-1997)

• Institutet för tillämpad miljöforskning 1998-2008

• Pedagogiska institutionen 2009