Kursadministration

Blanketter - kursadministration

Blanketter för resultatrapportering, ansökan om studieuppehåll, tillgodoräknande mm. Checklistor för lärare och administratörer.

Utbildningsadministration

Välkommen till utbildningsadministrationen vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Vi hjälper dig med studieadministrativa ärenden som rör institutionens kurser och program. Du vänder dig direkt till den administratör som har hand om din utbildning, med frågor om kursansökan, kursregistrering, resultat m.m.

Webb2021: Kurssidor i nya utbildningskatalogen

Rutiner för att administrera kurssidorna i utbildningskatalogen inför VT2021.