Kursadministration

Blanketter - kursadministration

Blanketter för resultatrapportering, ansökan om studieuppehåll, tillgodoräknande mm. Checklistor för lärare och administratörer.

Utbildningsadministration

Välkommen till utbildningsadministrationen vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Vi hjälper dig med studieadministrativa ärenden som rör institutionens kurser och program. Du vänder dig direkt till den administratör som har hand om din utbildning, med frågor om kursansökan, kursregistrering, resultat m.m.

Nya kursvärderingstjänsten på IPD med start VT2021

Från och med vårterminen 2021 övergår IPD till att använda den nya kursvärderingstjänsten som utvecklats av Stockholms universitet.

Webb2021: Kurssidor i nya utbildningskatalogen

Rutiner för att administrera kurssidorna i utbildningskatalogen inför VT2021.