5. Studiehandledning

En studiehandledning ska finnas inför varje kurs vi ger och vara tillgänglig på vår webbplats senast en månad innan kursen startar.
I den ska studenten få information om vad kursen kommer att handla om mer i detalj.
Det finns en mall på sidan blanketter kursadministration där viss information redan är tillagd. 

Studiehandledningen ska innehålla följande rubriker:

 • Kursens kod och titel samt antal HP/ECTS
 • Termin och år
 • Kursansvarig lärare
 • Inledning
 • Kontaktuppgifter
 • Universitetskonto och mondo
 • Kursens upplägg och innehåll
 • Förväntade studieresultat
 • Examination och betygssättning
 • Fusk och plagiering
 • Betygskriterier
 • Kursvärdering

Du kan alltid lägga till information om du så önskar, till exempel seminarieplanering, examinationsuppgifter och litteraurlista. Observera att litteraturlistan måste publiceras senast två månader innan kursstarten och behöver därför skickas till kursadministratören i en separat pdf-fil om studiehandledningen beräknas komma senare.

5.1 Publicering och arkivering av studiehandledningen

Studiehandledningen ska publiceras på institutionens webbplats. Skicka studiehandledningen till kursadministratören för kursen. Kursadministratören ser till att studiehandledningen publiceras på webben och att den arkiveras.