Välkommen till Ebba Christina Blåvargs läsgrupp i pedagogik.
Preliminär titel: Psykologi på schemat. Formeringen av ett skolämne (monografi).

Läsare: Matilda Wiklund och Ulf Olsson

Handledare: Joakim Landahl, Annika Ullman och Anna-Lena Kempe

Kontakta forskarutbildning@edu.su.se för manus.