Preliminär titel

Identitetsformande i olika facebookgrupper som virtuella lärpraktiker (monografi)

Läsare 

Marianne Teräs och Tore West

Handledare

Matilda Wiklund och Gustav Lymer
 
Kontakta forskarutbildning@edu.su.se för manus.