Programmet har mailats ut 2020-06-15 (avsändare: Erik Dahl).