Program och/eller tillhörande koder som är licensierade till Stockholms universitet får under inga omständigheter lämnas ut till tredje part eller användas i kommersiella sammanhang.  
Om det kommer till en leverantörs kännedom att detta har skett kan det medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Stockholms universitet. Läs mer om programvarulicenser: https://www.su.se/medarbetare/it/programvarulicenser/programvaror-arbetsdator

Programvaror för privat dator

  • Du måste vara ansätlld (erhålla lön) vid Stockholms universitet.
  • Du måste ha programvaran installerad på en SU-ägd dator för att ges möjlighet till installation på din privatägda dator (gäller ensast en).
  • Installationen får endast användas i arbetsrelaterat syfte, och ej för personliga ändamål.
  • Illegal kopiering eller olovligt utnyttjande av programvaran - eller medhjälp till sådan handling  - är olagligt och kan ge staffrättsliga påföljder.
  • Du äger inte licensen, utan endas rätten att använda programvaran under avtalets giltighetstid och sä lände du är anställd vid SU. Programvaran måste således avinstalleras då du avslutar din anställning vid SU.

Observera att Helpdesk inte kan ge någon hjälp med installationer på privatägda datorer.

 

Vår licensansvarige: Lena Vangelius.