Hemkataloger

Trygg och enkel personlig lagring. Säkerhetskopiering och återställning av lagrad information.

Instititutioner/motsvarande har en gemensamma katalog där dokument som alla behöver ha tillgång till samlas.

Box-tjänst

Säker lagring i molnet för smidig åtkomst från datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Möjlighet till samarbete och att dela ut filer. Läs mer på Box.

Mer information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen (INFO på ditt dataskrivbord).