Liv Hagberg kommer framöver finnas tillgänglig på zoom varje torsdag kl. 10-11.30 för rådgivning, och kan då svara på frågor som rör din distansundervisning. Den som vill är välkommen att koppla upp sig. Zoomlänken kommer gå ut via mejl och finnas tillgänglig i kalendern i Outlook efter att ni tackat ja till inbjudan.  Ni är också välkomna att boka in enskilda möten med Liv för rådgivning. Dessa möten bokar ni via mejl direkt med Liv. 

Liv Hagberg
E-post: liv.hagberg@edu.su.se

 

Digitala aspekter i undervisningen - Aktuellt

 

Att dela erfarenheter 

CeUL-torget i Athena är en ny arena för universitetslärare att diskutera digital undervisning och examination vid Stockholms universitet.

 

Diskutera och dela dina erfarenheter på Facebook. Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU).